De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Voor wie?

Particulieren, organisaties en oogheelkundig studenten/wetenschappers kunnen een aanvraag indienen. Hieronder volgt voor elk van deze type aanvragers de relevante informatie.

Particulieren

Een aanvraag kan ingediend worden voor al hetgeen kan bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij, waarbij het meestal gaat om een concrete situatie. Meer informatie over hoe een aanvraag in te dienen is te vinden op de pagina Aanvragen.

De LSBS heeft criteria vastgesteld om uw aanvraag te kunnen beoordelen:

  • Aanvrager behoort oogheelkundig tot de doelgroep van onze stichting. Dit wordt bepaald op basis van de criteria voor blindheid en slechtziendheid van de World Health Organization (WHO): het beste oog met correctie ziet minder dan 33% of het gezichtsveld van dit oog is minder dan 30 graden.
  • Aanvrager is financieel niet in staat om zelf de onderhavige kosten te dragen. Als u vermoedt dat uw financiële situatie een afwijzingsgrond kan zijn, gaat u dan uitvoerig in op uw motieven voor de aanvraag.
  • Er zijn geen voorliggende voorzieningen, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Bijzondere Bijstand, of de bijdragen uit die voorzieningen dekken de kosten niet voldoende.
  • Er worden geen bijdragen toegezegd voor reeds aangeschafte artikelen.
  • Een bijdrage voor het normale levensonderhoud is niet mogelijk (terugkerende kosten zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurkosten etc.).
  • Er wordt een afweging gemaakt of de voorgestelde voorziening de meest adequate minst kostbare oplossing is.
  • Ondersteuning van de aanvraag door een medewerker (bijvoorbeeld: maatschappelijk werker of ergotherapeut) van een regionale instelling, zoals Bartiméus, Koninklijke Visio of Robert Coppes Stichting, wordt bijzonder op prijs gesteld en kan in sommige gevallen zelfs als voorwaarde gesteld worden. Klik hier voor uitleg hoe u dit in de aanvraag kunt meenemen.

Wie kan een aanvraag indienen?
* U kunt zelf een aanvraag indienen.
* U kunt als cliëntondersteuner een aanvraag indienen voor de cliënt.
* U kunt als curator een aanvraag indienen voor de cliënt (als u onder curatele staat wordt enkel een aanvraag ingediend door een curator geaccepteerd).
* U kunt als ouder/verzorger een aanvraag indienen voor een kind jonger dan 18 jaar.

Type aanvragen en maximale vergoedingen
Klik hier voor een overzicht van (sub)categorieën en bijbehorende maximale vergoedingen. U kunt een aanvraag doen in de hoofdcategorieën Sport, ICT, Algemeen en Vakantie/Dagje Uit. Een aanvraag kan bestaan uit meerdere hulpvragen. U voegt een nieuwe hulpvraag toe bij een nieuwe sub-categorie, middels het aanklikken van de ronde plus-button.

Sport - Download hier het Formulier Verantwoording Sportkosten. Indien u een toezegging ontvangt voor een Sport aanvraag legt u na een kalenderjaar verantwoording af middels het Formulier Verantwoording Sportkosten inclusief betaalbewijzen. De LSBS richt zich op breedtesport. Topsporters verwijzen we graag naar: Fonds voor Talenten met een Visuele Beperking (nationaalfondsvoordesport.nl)

Vakantie - In deze categorie kan een financiële bijdrage worden gevraagd voor Vakantie óf voor een Dagje Uit (bijvoorbeeld een voorstelling met audio-descriptie of naar het pretpark e.d.).

Organisaties

Instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland, kunnen een aanvraag indienen. Deze dient minimaal 2 maanden voor de geplande activiteit(en) binnen te zijn. Tevens kunnen aanvragen ingediend worden voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties. Voor een buitenlands project geldt de deadline van 1 februari en deze worden behandeld in de bestuursvergadering die gepland staat op 5 maart 2024. In de regel wordt niet bijgedragen aan exploitatiekosten van organisaties en aan zaken die reeds (grotendeels) zijn aangeschaft, uitgevoerd of betaald. De verplichte bijlagen worden in het online aanvraagformulier vermeld.

Wetenschappelijk onderzoek

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor een financiële bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift en een buitenlandse stage specifiek op het terrein van de oogheelkunde. De verplichte bijlagen worden in het online aanvraagformulier vermeld.

Daarnaast participeert de LSBS in UitZicht voor de ondersteuning van Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek gericht op ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van oogheelkundige aandoeningen. Aanvragen lopen via UitZicht. Klik hier om naar de UitZicht website te gaan.