De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Klik hier voor de uitgeschreven tekst van de LSBS info-film

Deze website is voorzien van Readspeaker. Wilt u de tekst uitgesproken hebben, druk dan op de knop links onderin. Meer informatie over het gebruik van Readspeaker vindt u hier.

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werd opgericht in 1864 en is één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De inkomsten van de LSBS bestaan uit inkomsten eigen vermogen, legaten, erfstellingen en giften. De LSBS is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 002882942.

De LSBS stelt middelen beschikbaar:

  • voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
  • aan instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland
  • voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties (eens per jaar behandeld, indienen voor 15 januari)
  • aan particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland

2022 Fusie met Groningse Blindenstichting