Groningse Blindenstichting

Groningse Blindenstichting
 

De Groningse Blindenstichting is gefuseerd met de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)

Overeengekomen is dat het vermogen van de Groningse Blindenstichting door de LSBS wordt overgenomen en beheerd. De activiteiten van de GBS worden zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de GBS voortgezet.

Dat betekent dat aanvragen voor financiële ondersteuning van personen en instellingen in de drie noordelijke provincies volgens de criteria van de GBS in behandeling zullen worden genomen.

Het bestuur van de Groningse Blindenstichting in ervan overtuigd dat door deze fusie het doel van onze stichting voor de toekomst is veiliggesteld.

Tot nu toe werden de werkzaamheden uitgevoerd door een bestuur van uitsluitend vrijwilligers. Nu is dat overgedragen aan een professionele instelling met dezelfde doelstelling en procedures.

Voor nieuwe aanvragen verwijzen wij u naar het aanvraagformulier op de site van www.lsbs.nl

Declaraties van nog openstaande posten kunnen worden ingediend bij de LSBS via info@lsbs.nl

RSIN 805141431

Staat van Baten en Lasten 2020