De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Aanvragen

Iedereen kan een aanvraag doen via de button onderaan deze pagina.

Als u het aanvraagformulier invult, kunt u deze tussentijds opslaan en later opnieuw openen. U ontvangt per e-mail een link. LET OP: soms komt deze mail in uw spambox. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze Privacy verklaring.

De behandelingstermijn voor aanvragen tot € 1.500 is 6 weken (met uitzondering van vakantie aanvragen waarvoor 2 weken geldt). Bij aanvragen boven € 1.500 kan het tot 4 maanden duren, afhankelijk van de data van bestuursvergaderingen.

Particulieren

Lees eerst onderstaande informatie goed door voordat u een aanvraag indient. Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een goede en volledige aanvraag:

1. Lees de pagina Voor wie? en deze pagina.

2. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en stuur de benodigde bijlagen mee. Deze zijn:

  • Een oogheelkundige verklaring. Die kunt u bij uw oogarts opvragen. Daarin staan gegevens over uw gezichtsvelden, gezichtsscherpte en de diagnose. Een verslag van uw (recente) low-vision onderzoek uitgevoerd bij één van de regionale instellingen (Bartiméus of Koninklijke Visio) voldoet meestal ook. Uitsluitend indien u volledig of maatschappelijk blind bent is een verklaring van uw huisarts voldoende.
    Heeft de LSBS in de afgelopen 7 jaar aan u een toekenning gedaan? Dan is de kans groot dat de oogarts van de LSBS heeft beslist dat u niet opnieuw oogheelkundige gegevens hoeft aan te dragen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de LSBS op 0318-767010.
  • Bankafschrift van uw betaalrekening van een gehele recente kalendermaand. In het geval van bewindvoering betreft het een bankafschrift van de beheer-rekening.
  • Een of meer offerte(s) of folder indien geen weblink(s) zijn ingevuld.
  • Aanvraag ICT: indien beschikbaar een ICT / OTC verslag.
  • Aanvraag Sport: Formulier Verantwoording Sportkosten met alle betalingsbewijzen, indien u eerder een tegemoetkoming van de LSBS voor sportkosten hebt ontvangen. Download hier het Formulier Verantwoording Sportkosten.
  • Indien relevant, afwijzingsbrieven Gemeente, UWV of andere instanties en fondsen.

Type aanvragen en maximale vergoedingen
Klik hier voor een overzicht van (sub)categorieën en bijbehorende maximale vergoedingen.
U kunt een aanvraag doen in de hoofdcategorieën Sport, ICT, Algemeen en Vakantie. Een aanvraag kan bestaan uit meerdere hulpvragen. U voegt een nieuwe hulpvraag toe bij een nieuwe sub-categorie, middels het aanklikken van de ronde plus-button.

Wijze van betaling

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop betaling kan plaatsvinden na een eventuele toezegging. U kunt dit aangeven in het aanvraagformulier.

* Na toezegging schiet u het bedrag voor en de LSBS betaalt u de toegezegde bijdrage nadat u het betalingsbewijs aan de LSBS heb verstrekt.
* De LSBS betaalt direct de leverancier de toegezegde bijdrage na een door u aangeleverde pro-forma nota. U betaalt een eventueel restant aan de leverancier.
* De LSBS bestelt direct het product bij een webshop na een door u aangeleverde weblink naar de gewenste producten. Indien het totaalbedrag de toegezegde bijdrage overschrijdt, maakt u het verschil op voorhand over aan de LSBS.
* De LSBS maakt vooraf het toegezegde bedrag over aan u (alléén mogelijk bij aanvraag Sport).
* De LSBS betaalt rechtstreeks aan de reisorganisatie (alléén mogelijk bij aanvraag Vakantie).

- We sturen in verband met bescherming van de persoonsgegevens geen kopie van de aanvraag naar de aanvrager/hulpverlener. In incidentele gevallen kan een kopie worden verstrekt indien de noodzaak helder is.
- Alleen bij grote bezwaren en na overleg met de LSBS kunt u een aanvraag per post indienen.