Moeder Catharina Fonds

De fusie tussen het Moeder Catharinafonds en de LSBS heeft op 13 februari 2017 plaatsgevonden.

De oud-voorzitter van de stichting schreef in december 2016:

Stichting Moeder Catharinafonds heeft de afgelopen 16 jaar vele mooie projecten en initiatieven financieel gesteund. Ons familiefonds is een klein fonds en geheel volgens planning is het vermogen dat was ingebracht in het fonds bijna uitgegeven. De leeftijd van onze bestuursleden is gevorderd, zodat de meerderheid te kennen heeft gegeven dat het wil stoppen met het werk voor MCF.

We hebben eind november 2016 besloten dat de Stichting Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) in Ede (rechts)opvolger wordt van MCF. Dat betekent dat Stichting Moeder Catharinafonds zelf ophoudt te bestaan, maar dat de besteding van het geld dat resteert, door LSBS zal worden gedaan, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van MCF. Het doel luidt sinds 2016:

Het Moeder Catharina Fonds stelt haar middelen beschikbaar voor particulieren/individuele doofblinde mensen: voor hartenwensen, verbetering van het woon- en leefklimaat, het bevorderen van mogelijkheden op het gebied van communicatie, ontwikkeling en zelfstandigheid, ontspanning en recreatie.

De notaris is nu aan het werk, begin 2017 komt alles rond.

Aanvragen kunnen voortaan bij de LSBS worden ingediend. LSBS werkt met aanvraagformulieren in MS Word, die kunt u downloaden van de website www.lsbs.nl, u kunt het aanvraagformulier ook opvragen per email op lsbs@lsbs.nl of per telefoon nummer 0318 767010.

Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld uw projecten te ondersteunen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld hebt.

We wensen u voor de toekomst het allerbeste toe.

met vriendelijke groeten,

Mw. mr. L.E.J.M.C. van Kempen

voorzitter Moeder Catharina Fonds