De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Aanvragen

Iedereen kan een aanvraag doen via de button onderaan deze pagina.

Sla het aanvraagformulier tussentijds op om teleurstellingen te voorkomen. Doe dit door meteen uw e-mail adres in te vullen onder de persoonlijke gegevens en op de knop "Tussentijds opslaan" onderaan het formulier te klikken. U ontvangt per e-mail een link, waarmee u op elk gewenst moment uw aanvraagformulier kan openen. LET OP: soms komt deze mail in uw spambox. 

De behandelingstermijn voor aanvragen tot € 1.500 is 6 weken (met uitzondering van vakantie aanvragen waarvoor 2 weken geldt). Bij aanvragen boven € 1.500 kan het tot 4 maanden duren, afhankelijk van de data van bestuursvergaderingen.

Particulieren

Lees eerst onderstaande informatie goed door voordat u een aanvraag indient. Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een goede en volledige aanvraag:

1. Lees de pagina Voor wie? en deze pagina.

2. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en stuur de benodigde bijlagen mee. Deze zijn:

  • Een oogheelkundige verklaring. Die kunt u bij uw oogarts opvragen. Daarin staan gegevens over uw gezichtsvelden, gezichtsscherpte en de diagnose. Een verslag van uw (recente) low-vision onderzoek uitgevoerd bij één van de regionale instellingen (Bartiméus of Koninklijke Visio) voldoet meestal ook. Uitsluitend indien u volledig of maatschappelijk blind bent is een verklaring van uw huisarts voldoende.
    Heeft de LSBS in de afgelopen 7 jaar aan u een toekenning gedaan? Dan is de kans groot dat de oogarts van de LSBS heeft beslist dat u niet opnieuw oogheelkundige gegevens hoeft aan te dragen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de LSBS op 0318-767010.
  • Bankafschrift van uw betaalrekening van een gehele recente kalendermaand. In het geval van bewindvoering betreft het een bankafschrift van de beheer-rekening. Daarnaast dient u in het aanvraagformulier zelf ook maandelijkse inkomsten en uitgaven in te vullen.
  • Een of meer offerte(s) of folder indien geen weblink(s) zijn ingevuld.
  • Aanvraag ICT: indien beschikbaar een ICT / OTC verslag.
  • Aanvraag Sport: Formulier Verantwoording Sportkosten met alle betalingsbewijzen, indien u eerder een tegemoetkoming van de LSBS voor sportkosten hebt ontvangen. Download hier het Formulier Verantwoording Sportkosten.
  • Indien relevant, afwijzingsbrieven Gemeente, UWV of andere instanties en fondsen.

Maximale vergoedingen: Klik hier voor een overzicht per (sub)categorie. U kunt een aanvraag doen in de hoofdcategorieën Sport, ICT, Algemeen en Vakantie/Dagje Uit. Een aanvraag kan bestaan uit meerdere hulpvragen. U voegt een nieuwe hulpvraag toe bij een nieuwe sub-categorie, middels het aanklikken van de ronde plus-button. Het minimum totaal aan te vragen bedrag is € 25 inclusief verzendkosten.

Wijze van betaling
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop betaling kan plaatsvinden na een eventuele toezegging. U kunt dit aangeven in het aanvraagformulier.

* Na toezegging schiet u het bedrag voor en de LSBS betaalt u de toegezegde bijdrage nadat u het betalingsbewijs aan de LSBS heb verstrekt.
* De LSBS betaalt direct de leverancier de toegezegde bijdrage na een door u aangeleverde pro-forma nota. U betaalt een eventueel restant aan de leverancier.
* De LSBS bestelt direct het product bij een webshop na een door u aangeleverde weblink naar de gewenste producten. Indien het totaalbedrag de toegezegde bijdrage overschrijdt, maakt u het verschil op voorhand over aan de LSBS.
* De LSBS maakt vooraf het toegezegde bedrag over aan u (alléén mogelijk bij aanvraag Sport).
* De LSBS betaalt rechtstreeks aan de reisorganisatie (alléén mogelijk bij aanvraag Vakantie).

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze Privacy verklaring.

- We sturen in verband met bescherming van de persoonsgegevens geen kopie van de aanvraag naar de aanvrager/hulpverlener. In incidentele gevallen kan een kopie worden verstrekt indien de noodzaak helder is.
- Alleen bij grote bezwaren en na overleg met de LSBS kunt u een aanvraag per post indienen.

Verzoek tot heroverweging
Als u een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen waarmee u het niet eens bent, kunt u binnen drie maanden na ontvangst van het besluit een verzoek tot heroverweging indienen. Meer informatie: Klik hier om naar het Reglement voor de behandeling van een verzoek tot heroverweging te gaan.