Menu

Aanvragen

Particulier of organisatie?

Bij de LSBS kunnen particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland, of in Nederland gevestigde organisaties een aanvraag indienen.

Drukkosten proefschrift

Download formulier Drukkosten Proefschrift.

Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek (www.uitzicht.nl)

De LSBS participeert in UitZicht voor de ondersteuning van Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek. Bekijk voor meer informatie over de werking en het doen van een aanvraag de website van UitZicht.

Andere fondsen (www.blindenfonds.nl)

Naast vele algemene gehandicaptenfondsen is in Nederland een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. Deze fondsen hebben ieder hun eigen doelstelling en werken allen zelfstandig met eigen werkwijzen conform hun statuten. Over het algemeen is het doel gerelateerd aan de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking. De gezamenlijke website (www.blindenfonds.nl) is bedoeld om enige informatie over al deze fondsen en over het indienen van een aanvraag te geven.