Menu

Voor wie?

Particulieren

Een aanvraag kan ingediend worden voor al hetgeen kan bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij, waarbij het meestal gaat om een concrete situatie. Meer informatie over de verschillende aanvragen is te vinden op de pagina Aanvragen

De LSBS heeft criteria vastgesteld om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Deze zijn richtinggevend voor het bestuur. Alvorens een aanvraag te doen verzoeken wij u om onderstaande informatie over de criteria bij de aanvraag goed door te lezen.

  • Aanvrager behoort oogheelkundig tot de doelgroep van onze stichting. Dit wordt bepaald op basis van de criteria voor blindheid en slechtziendheid van de World Health Organization (WHO): het beste oog met correctie ziet minder dan 33% of het gezichtsveld van dit oog is minder dsan 30%.
  • Aanvrager is financieel niet in staat om zelf de onderhavige kosten te dragen. Als u vermoedt dat uw financiële situatie een afwijzingsgrond kan zijn, gaat u dan uitvoerig in op uw motieven voor de aanvraag.
  • Er zijn geen voorliggende voorzieningen – zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Bijzondere Bijstand – of de bijdragen uit die voorzieningen dekken de kosten niet voldoende.
  • Er worden geen bijdragen toegezegd voor reeds aangeschafte artikelen.
  • Een bijdrage voor het normale levensonderhoud (steeds terugkerende kosten, zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurkosten etc.) is niet mogelijk.
  • Een brief of e-mail van een medewerker (bijvoorbeeld: maatschappelijk werker of ergotherapeut) van een regionale instelling – zoals Bartiméus, Koninklijke Visio of Robert Coppes Stichting – waarin uw aanvraag wordt ondersteund, wordt bijzonder op prijs gesteld en kan in sommige gevallen zelfs als voorwaarde gesteld worden. Tevens kunnen zij hun ondersteuning noteren in het aanvraagformulier zelf onder de betreffende paragraaf.
  • Er wordt een afweging gemaakt of de voorgestelde voorziening de meest adequate minst kostbare oplossing is.

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze Privacy verklaring

De termijn van de behandeling van een aanvraag varieert tussen de 1 en 4 maanden.

Organisaties

Instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland, kunnen een aanvraag indienen. Tevens kunnen aanvragen ingediend worden voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties.

Wetenschappelijk onderzoek

De LSBS participeert in UitZicht voor de ondersteuning van Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek. Aanvragen lopen via UitZicht. Daarnaast is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een financiële bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift en een buitenlandse stage.