Menu

Particulier

De LSBS is er voor degenen die financieel niet in staat zijn of geacht mogen worden om – ondanks de sociale zekerheid en sociale voorzieningen – zelf de onderhavige kosten te dragen. Een aanvraag kan ingediend worden voor al hetgeen kan bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij, waarbij het meestal gaat om een concrete situatie. Een volledige opsomming is niet te geven. De behoeften liggen voor iedereen anders. Voorbeelden zijn:

  • Studiekosten en -materiaal
  • Sport- en vrijetijdsmateriaal
  • Bijzondere inrichtings- en huisvestingskosten
  • Brillen en lenzen

Hulpmiddelen die elders niet of niet helemaal vergoed worden. Een bijdrage voor zich steeds herhalende kosten, zoals abonnementen of contributies, is niet mogelijk.

Bij uw aanvraag dient u een oogheelkundige verklaring mee te sturen. Die verklaring kunt u bij uw oogarts opvragen. Daarin staan gegevens over uw gezichtsvelden, gezichtsscherpte en de diagnose. Een verslag van uw (recente) low-vision onderzoek uitgevoerd bij één van de regionale instellingen (Bartiméus of Koninklijke Visio) voldoet meestal ook. Uitsluitend indien u volledig blind bent is een verklaring van uw huisarts voldoende.

Deze gegevens worden door ons doorgezonden aan een oogarts die deel uitmaakt van het bestuur van de LSBS. Vervolgens bepaalt hij of u tot de doelgroep behoort.

De LSBS hanteert geen harde financiële criteria, omdat zij rekening houdt met bijzondere omstandigheden, zoals inwonende gehandicapte kinderen. Vast dient te staan dat er geen voorliggende voorzieningen zijn, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Bijzondere Bijstand. Ook kan de situatie zich voordoen dat de bijdragen uit die voorzieningen de kosten niet voldoende dekken.

Ondersteuning door het maatschappelijk werk, een ambulant woonbegeleider of een ergotherapeut (van Koninklijke Visio of Bartiméus) wordt bijzonder op prijs gesteld en kan als vereiste worden gesteld.

Er worden geen bijdragen toegezegd voor reeds aangeschafte artikelen.

De termijn van de behandeling van een aanvraag varieert tussen de 1 en 4 maanden.

De LSBS verzamelt persoonsgegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen. Door ondertekening van het aanvraagformulier deel 1 geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel. Indien u deel 1 van het aanvraagformulier niet invult / ondertekent / meestuurt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Download Aanvraagformulier Deel 1

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Algemeen

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Goalball & Showdown

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Overige sporten

Download Aanvraagformulier Deel 2 – ICT-fonds

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Vakantiefonds

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Eénmalige Droomwens

LSBS – Formulier verantwoording sportkosten