Menu

Aanvraagformulier Eénmalige Droomwens – in te dienen door hulpverlener

Het bestuur heeft besloten om een nieuwe optie mogelijk te maken, namelijk het (door een professionele hulpverlener) indienen van een aanvraag voor een financiële bijdrage voor het realiseren van een éénmalige droomwens van een cliënt.

Het gaat hierbij om het realiseren van een haalbare droom of wens, welke niet in vervulling kan gaan wegens financiële redenen. Deze optie is bedoeld voor de professionele hulpverlener (bijvoorbeeld maatschappelijk werker, bewindvoerder, iemand van het wijkteam van de gemeente, jeugdhulp of de school of kerk) van een persoon (volwassene of kind) met een ernstige visuele beperking die het deze persoon gunt om zijn/haar droomwens in vervulling te laten gaan, maar waarbij dit om financiële redenen niet lukt.
Het kan hierbij gaan om iets dat de persoon in kwestie altijd al heeft willen hebben, doen of meemaken, maar wat geen ‘reguliere’ aanvraag is. Voorbeelden van reguliere aanvragen zijn een aanvraag voor bijvoorbeeld huisinrichting (algemeen) of een smartphone (ICT) of een vakantie (Vakantiesuppletiefonds). Het gaat om iets éénmaligs, iets bijzonders; een droomwens. Bij de droomwens moet dan ook eerder worden gedacht aan bijvoorbeeld: een feest ter viering van een (bijzonder) jubileum, het publiceren van een eigen boek, een concertbezoek aan de favoriete artiest van uw cliënt, een professioneel instrument, één reeks muzieklessen van een topmuzikant, et cetera.

Voorwaarden:

  • Degene voor wie de aanvraag wordt gedaan dient oogheelkundig gezien tot de doelgroep te behoren.
  • Er kan maar éénmalig een aanvraag voor financiële ondersteuning voor een droomwens worden ingediend.
  • De aanvraag kan alleen worden ingediend door een professionele hulpverlener. Het moet gaan om iemand die nauw bij de aanvrager en/of het gezin (in geval van een minderjarig kind) betrokken is.
  • De hulpverlener en of degene voor wie de droomwens wordt aangevraagd is/zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de droomwens. Bij de LSBS kan alleen een aanvraag worden ingediend voor een financiële bijdrage.
  • Na afloop dient een financiële verantwoording te worden overlegd.

Let op: de behandeltermijn voor een droomwens-aanvraag kan 3 tot 4 maanden in beslag nemen.

Vooralsnog gaat het om een pilot. Deze mogelijkheid zal jaarlijks worden geëvalueerd en binnen het bestuur worden besproken.

De LSBS verzamelt persoonsgegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen. Door ondertekening van het aanvraagformulier deel 1 geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel. Indien u deel 1 van het aanvraagformulier niet invult / ondertekent / meestuurt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Indien u meerdere (verschillende) aanvragen tegelijkertijd indient hoeft u het Aanvraagformulier Deel 1 slechts éénmaal in te vullen en mee te sturen.

Download Aanvraagformulier Deel 1

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Eénmalige Droomwens