Menu

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden verstuurd naar lsbs@lsbs.nl of naar LSBS, Postbus 200, 6710 BE EDE

Particulieren

Elk aanvraagformulier bestaat uit twee delen: Deel 1 en Deel 2. Deel 1 is het algemene deel en dient bij elke aanvraag gebruikt te worden. Deel 2 varieert per type aanvraag. Beide delen dienen ingevuld en ondertekend te worden.

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een goede en volledige aanvraag:

  1. Lees de pagina Voor wie? en deze pagina.
  2. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en stuur de benodigde bijlagen mee.
  3. De benodigde bijlagen zijn:
  • Een oogheelkundige verklaring. Die kunt u bij uw oogarts opvragen. Daarin staan gegevens over uw gezichtsvelden, gezichtsscherpte en de diagnose. Een verslag van uw (recente) low-vision onderzoek uitgevoerd bij één van de regionale instellingen (Bartiméus of Koninklijke Visio) voldoet meestal ook. Uitsluitend indien u volledig of maatschappelijk blind bent is een verklaring van uw huisarts voldoende.
    Heeft de LSBS in de afgelopen 7 jaar aan u een toekenning gedaan? Dan is de kans groot dat de oogarts van de LSBS heeft beslist dat u niet opnieuw oogheelkundige gegevens hoeft aan te dragen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de LSBS.
  • Een bankafschrift (uitdraai of kopie) van uw betaalrekening van één gehele recente maand. In het geval van bewindvoering betreft het een bankafschrift van de beheer-rekening.
  • Indien van toepassing een begroting/offerte van het gevraagde.
  • Andere noodzakelijke brieven of bewijzen om de aanvraag te verduidelijken.

Welk aanvraagformulier te gebruiken?

Deel 1 is het algemene deel en dient bij elke aanvraag gebruikt te worden. Download LSBS – Aanvraagformulier Deel 1

Aanvraagformulier Algemeen: voor bijvoorbeeld een hulpmiddel dat of aanpassing die niet vergoed wordt door uw gemeente of ziektekostenverzekering. Denk ook aan aanvragen op het terrein van studie of opleiding waarvoor geen voorliggende voorziening is, zoals het UWV of DUO. Download LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – Particulier Algemeen

Aanvraagformulier Sport: het is mogelijk om voor één sport een tegemoetkoming aan te vragen. Dat kan voor de typische sporten voor mensen met een visuele beperking, zoals Goalball of Showdown. Download LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – Goalball en Showdown

Aanvraagformulier Overige sporten: ook voor zwemmen, fitness of hardlopen (bijvoorbeeld bij Running Blind) kan een aanvraag worden ingediend. Download LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – Overige sporten
Bij Sporten is een verantwoording achteraf verplicht. Meer informatie vindt u onder Aanvraagformulier Sport

Aanvraagformulier ICT-Fonds: Het ICT-fonds is een gezamenlijk fonds waarin verschillende blindenfondsen participeren. U kunt een bijdrage aanvragen voor een door uzelf aan te schaffen computer/tablet/smartphone. De maximale bijdragen staan vermeld op het formulier. Download LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – ICT-Fonds

Een toezegging/verstrekking vanuit het ICT fonds wordt in beginsel maximaal eens per 5 jaar gedaan. LET OP: Er zal niet worden toegezegd/betaald als blijkt dat de computer/tablet/smartphone reeds is aangeschaft voor het moment van toezegging.
Meer informatie vindt u onder Aanvraagformulier ICT-fonds

Aanvraagformulier Vakantiefonds: Dit is een gezamenlijk fonds waarin verschillende blindenfondsen participeren. U kunt hier een tegemoetkoming voor een door u zelf te boeken vakantie aanvragen. Uw aanvraag moet minimaal twee maanden voor de geplande vertrekdatum in ons bezit zijn. De maximale bijdragen staan vermeld op het formulier.  Download Aanvraagformulier Deel 2 – Vakantiefonds 
Meer informatie vindt u onder Aanvraagformulier Vakantiefonds

Aanvraagformulier éénmalige droomwens – in te vullen door hulpverlener.  Download Aanvraagformulier Deel 2 – Eénmalige Droomwens
Meer informatie vindt u onder Aanvraagformulier Eénmalige Droomwens

Organisaties

Instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland, kunnen een aanvraag indienen. De verplichte bijlagen worden in het aanvraagformulier vermeld.  Download aanvraagformulier organisaties

Buitenlandse projecten
Dit formulier kan ook gebruikt worden voor Buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties. Deze aanvragen worden eens per jaar behandeld. Voor het indienen van een aanvraag voor een buitenlands project geldt de deadline van 15 januari.

Wetenschappelijk onderzoek

Zie pagina Wetenschappelijk onderzoek