Menu

Aanvraagformulier Vakantiefonds

Meer dan 30 jaar geleden is een gezamenlijk Vakantiefonds opgericht, waarin op dit moment de volgende blindenfondsen participeren:

  • Gelderse Blinden Stichting te Arnhem
  • Stichting Blinden-Penning te Amsterdam
  • Stichting Blindenhulp te ‘s-Gravenhage
  • Rotterdamse Stichting Blindenbelangen te Rotterdam
  • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden te Ede
  • Groningse Blinden Stichting te Groningen
  • Stichting Licht en Liefde te Maastricht

U kunt een aanvraag indienen met het formulier hieronder. Het compleet ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen moet minimaal twee maanden voor de geplande vertrekdatum binnen zijn bij LSBS, Postbus 200, 6710 BE EDE of lsbs@lsbs.nl.

Als uw aanvraag later wordt ontvangen, wordt deze afgewezen. De fondsen achten zich dan namelijk onvoldoende vrij om op uw aanvraag te beslissen.

De LSBS verzamelt persoonsgegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen. Door ondertekening van het aanvraagformulier deel 1 geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel. Indien u deel 1 van het aanvraagformulier niet invult / ondertekent / meestuurt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Indien u meerdere (verschillende) aanvragen tegelijkertijd indient hoeft u het Aanvraagformulier Deel 1 slechts éénmaal in te vullen en mee te sturen.

Download Aanvraagformulier Deel 1

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Vakantiefonds