Menu

Aanvraagformulier Vakantiebungalow

Eénmaal per 3 jaar kunt u, uitsluitend met het aanvraagformulier, een vakantieweek aanvragen. Ondersteuning door uw maatschappelijk werker van Koninklijke Visio, Bartiméus of de Robert Coppes Stichting is daarbij gewenst. Zonder ondersteuning zullen wij door middel van een telefonisch gesprek en/of een huisbezoek zelf informatie bij u inwinnen.

Zie voor meer informatie het te downloaden formulier met toelichting. Let op: u kunt voor de zomer van 2018 geen aanvraag meer indienen. Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor de zomer van 2019. De deadline hiervoor is 1 november 2018.

De LSBS verzamelt persoonsgegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen. Door ondertekening van het aanvraagformulier deel 1 geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel. Indien u deel 1 van het aanvraagformulier niet invult / ondertekent / meestuurt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Indien u meerdere (verschillende) aanvragen tegelijkertijd indient hoeft u het Aanvraagformulier Deel 1 slechts éénmaal in te vullen en mee te sturen.

Download Aanvraagformulier Deel 1

Download Aanvraagformulier Deel 2 – Vakantiebungalow