Menu

Aanvraagformulier ICT fonds

Per 1 januari 1997 is een gezamenlijk ICT fonds opgericht, waarin op dit moment de volgende blindenfondsen participeren:

  • Gelderse Blinden Stichting te Arnhem
  • Stichting Blindenbelangen te Grave
  • Stichting Blinden-Penning te Amsterdam
  • Stichting Blindenhulp te ‘s-Gravenhage
  • Rotterdamse Stichting Blindenbelangen te Rotterdam
  • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden te Ede
  • Groningse Blinden Stichting te Groningen
  • Stichting Licht en Liefde te Maastricht

Bij het ICT fonds kunt u een bijdrage aanvragen voor een door uzelf aan te schaffen computer/tablet/smartphone . Zie voor meer informatie het aanvraagformulier met daaronder de toelichting.

LET OP: Er zal niet worden toegezegd/betaald als blijkt dat de computer/tablet/smartphone reeds is aangeschaft voor het moment van toezegging.

Een toezegging/verstrekking vanuit het ICT fonds wordt in beginsel maximaal eens per 5 jaar gedaan.

De LSBS verzamelt persoonsgegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen. Door ondertekening van het aanvraagformulier deel 1 geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel. Indien u deel 1 van het aanvraagformulier niet invult / ondertekent / meestuurt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Indien u meerdere (verschillende) aanvragen tegelijkertijd indient hoeft u het Aanvraagformulier Deel 1 slechts éénmaal in te vullen en mee te sturen.

Download hier LSBS – Aanvraagformulier Deel 1

Download hier LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – ICT-Fonds