Menu

Aanvraagformulier Sport

Goalball, Showdown, Running Blind of andere sporten

Het is mogelijk om voor één sport een tegemoetkoming aan te vragen. Dat kan voor de typische sporten voor mensen met een visuele beperking, zoals Goalball of Showdown.

Download hier LSBS – Aanvraagformulier Deel 1

Download hier LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – Goalball en Showdown

Maar, ook voor zwemmen, fitness of hardlopen (bijvoorbeeld bij Running Blind) kan een aanvraag worden ingediend. U kunt hiervoor het formulier Overige sporten gebruiken. Dit formulier gebruikt u ook voor Running Blind.

Download hier LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – Overige sporten

De LSBS verzamelt persoonsgegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen. Door ondertekening van het aanvraagformulier deel 1 geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel. Indien u deel 1 van het aanvraagformulier niet invult / ondertekent / meestuurt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Indien u meerdere (verschillende) aanvragen tegelijkertijd indient hoeft u het Aanvraagformulier Deel 1 slechts éénmaal in te vullen en mee te sturen.

Verantwoording achteraf

Na afloop van een kalenderjaar legt u middels invulling van het formulier Verantwoording Sportkosten en overlegging van alle betaalbewijzen verantwoording af van uw gemaakte sportkosten. U bent VERPLICHT dit formulier of een vergelijkbaar format te gebruiken! U kunt het formulier als Excel bestand of als Word bestand downloaden. Het Excel document heeft als voordeel dat uw opgaven automatisch opgeteld worden.

Download het Formulier Verantwoording Sportkosten als Excel bestand

Download het Formulier Verantwoording Sportkosten als Word bestand