Menu

Aanvraagformulier algemeen

Het algemene aanvraagformulier kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld een hulpmiddel dat of aanpassing die niet vergoed wordt door uw gemeente of ziektekostenverzekering. Denk ook aan aanvragen op het terrein van studie of opleiding waarvoor geen voorliggende voorziening is, zoals het UWV of DUO. 

Een volledige opsomming is niet te geven. De behoeften liggen voor iedereen anders. Voorbeelden zijn:

Studiekosten en -materiaal
Sport- en vrijetijdsmateriaal
Bijzondere inrichtings- en huisvestingskosten
Brillen en lenzen

Download hier LSBS – Aanvraagformulier Deel 1

Download hier LSBS – Aanvraagformulier Deel 2 – Particulier Algemeen

De LSBS verzamelt persoonsgegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen. Door ondertekening van het aanvraagformulier deel 1 geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel. Indien u deel 1 van het aanvraagformulier niet invult / ondertekent / meestuurt, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Indien u meerdere (verschillende) aanvragen tegelijkertijd indient hoeft u het Aanvraagformulier Deel 1 slechts éénmaal in te vullen en mee te sturen.